Jak řešit bolest rychle, účinně a bezpečně, aniž bychom použili stereotypní koktejl z domácí lékárničky?

PharmDr. Gabriela Kroupová, Lékárna AVE Olomouc

Bolest provází lidstvo odjakživa. Snaha o její potlačení je starší než medicína sama. Cílem léčby bolesti je snížit intenzitu bolesti na přijatelnou úroveň nebo v ideálním případě bolest pacientovi odstranit úplně.

Pokud trpíme nějakou bolestí, máme zpravidla jen jediné přání, aby lék rychle zabral, zbavil nás bolesti a byl bez vedlejších účinků. Češi léky proti bolestem často nakupují ve velkém. Velkým problémem je poté jejich nadužívání. Třeba růžových tablet Ibalginu se podle výrobce ročně vyrobí jen u nás na čtvrt miliardy. Pro organismus není nic horšího však než náhodný „koktejl“ z domácí lékárny. Znásobí totiž nepříjemné vedlejší účinky a v těle nadělá zmatek.

Bolest je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní společností pro studium bolesti (IASP) definována jako „nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená s akutním či potenciálním poškozením tkání nebo je popisována výrazy takového poškození. Zatímco u akutní bolesti hovoříme jako o bolesti smysluplné, plnící svoji základní funkci (upozornění na možné poškození organizmu), bolest chronická tuto svoji funkci zcela ztrácí.

V lékárně se denně setkáváme s pacienty, kteří řeší bolest. Obvykle si přijdou pro již vybraný lék od bolesti. Jedním z faktorů jejich výběru je velmi často také reklama. Otázkou je, zda je tento lék pro ně vhodný. Za tárou se snažíme s pacientem hovořit, ptáme se, jak bolest vypadá, jak dlouho jej trápí, zda vybraný přípravek již užíval. Často tak zjistíme, že pacienti užívají pro něj zcela nevhodné analgetikum, které nemá při doporučené dávce adekvátní účinnost nebo vzhledem k okolnostem, je díky svým nežádoucím účinkům a interakcím s užívanými léčivy nevhodný.

V prostředí lékárny, dalo by se říci, nejčastěji řešíme akutní bolest, kde jsou vhodné léky s rychlým nástupem účinku, silným efektem a bezpečným profilem. Pro samoléčbu je nejvhodnější paracetamol v dostatečné dávce (většinou 500mg), popřípadě v kombinaci s nesteroidními analgetiky, např. Ibuprofenem (v dávce 200mg). Bohužel velmi často mají pacienti spojený paracetamol (např. Paralen) jen se snižováním teploty, nikoliv s lékem tlumícím bolest. Což je špatně. Jak již bylo zmíněno výše, častou bolestí jsou bolesti kloubů, ta je prvním a velmi silným příznakem osteoartrózy. Pacienti dávky léků na bolest často zvyšují, neboť nemají dostatečný efekt. Dle doporučení je lékem volby paracetamol. Já bych se také přikláněla ke kombinaci s ibuprofenem, jakožto účinnou látkou, která snižuje projevy zánětu, otoku, tím podporuje účinek paracetamolu a není nutno užívat vysokých dávek.

Další skupinou pacientů jsou pacienti s častou bolestí hlavy. Ti velmi často užívají ibuprofen ve vyšší dávce, než je doporučená dávka. Velkým rizikem je, když střídají léky se stejnou účinnou látkou (např.Ibalgin, Nurofen, Brufen…). Pokud jim nezaberou, sáhnou do lékárničky pro naproxen (např. Nalgesin tablety), čímž mohou ještě více prohloubit riziko nežádoucích účinků, zejména v oblasti trávicího traktu.

Byť my lékárníci ještě nemáme úplně „pod kůží“ doporučit lék na bolest tvořený kombinací účinných látek, určitě se přikláním zvolit lék na bolest, který bude obsahovat kombinaci dvou látek v nižších dávce než je běžná v monoterapii, které se mohou navzájem podporovat v účinku, a není tak nutné podání vysokých dávek pro adekvátní útlum akutní bolesti. Tím se sníží riziko nežádoucích účinků a zvýší se tedy bezpečnost a účinnost tohoto léku.

Proto bych doporučila již zmíněnou kombinaci paracetamolu a ibuprofenu. Nově na trhu je k dispozici již fixní kombinace: lék Cetalgen tablety, která je vhodná pro řešení akutní bolesti, pro léčbu krátkodobou, bezpečnou a účinnou. Na více informací a vhodnosti použití Cetalgenu se zeptejte svého lékárníka.

PharmDr. Gabriela Kroupová

Cetalgen je lék určený k vnitřnímu použití. Pečlivě si přečtěte příbalovou informaci. Cetalgen je volně prodejný lék.