Tato webová stránka používá soubory cookies

Ano, i naše stránky používají soubory cookies. Některé z nich jsou pro provoz stránek nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Díky povolení cookies Vám budeme moct zprostředkovat plný zážitek z využití našich služeb bez zbytečného klikání navíc. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.

Nastavení Povolit vše Odmítnout volitelné

Podrobné nastavení

i
Tato webová stránka používá soubory cookies:
Respektujeme Vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookies nebudete akceptovat. Zde si můžete nastavit, které cookies si přeje ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se dozvíte v naší Cookie Policy.
i
Nutné (základní) cookies
vždy aktivní
Zajištění funkčnosti Internetových stránek: Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání Internetových stránek umožnilo základní funkce jako např. přístup k zabezpečeným sekcím Internetových stránek, navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemohou Internetové stránky správně fungovat.
i
Preferenční cookies
Uložení preferencí uživatele po dobu relace:Vaše osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si Internetové stránky uloží informace o Vašem základním nastavení jako například volba jazyka, rozlišení obrazovky a další.
i
Statistické cookies
Statistika a analýza chování uživatele: Vaše osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na Internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty.
i
Marketingové cookies
Oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi:Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o službách společnosti Glenmark a jiných subjektů, odebíraní novinek, akcích atd. Některé osobní údaje mohou být použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu dále použity pro zajištění provázanosti Internetových stránek se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.
Uložit nastavení Povolit vše Odmínout volitelné

Odborné komentáře

MUDr. Jiří Slíva, PhD.,
Ústav farmakologie
3. Lékařská fakulta UK, Praha

Fixní kombinace jsou dnes často vyhledávanou a využívanou léčebnou modalitou prakticky napříč všemi obory medicíny, algesiologii nevyjímaje. Ibuprofen i paracetamol jsou tradičně využívanými neopioidními analgetiky s jasně definovanou analgetickou účinností, avšak současně i zřejmými bezpečnostními riziky. Na český a slovenský trh nově uváděná fixní kombinace obou těchto látek jasně vystihuje základní premisy pro takový přístup, a sice dosažení přinejmenším srovnatelného účinku při užití nižších dávek jednotlivých komponent za přinejmenším srovnatelné nebo lepší bezpečnosti. S odkazem na dosud realizované klinické studie lze předpokládat brzké začlenění této kombinace do dnes poměrně pestré mozaiky léčiv využívaných u bolestivých stavů různé etiologie.“

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
vedúci odboru pre vzdelávanie, vedu a výskum
prednosta Algeziologickej kliniky SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
garant odboru Algeziológia na LF SZU a UZS na FZ SZU
podpredseda výboru Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, SLS

Nestáva sa často, že na český a slovenský trh prichádza nový liek, určený pre liečbu bolestivých stavov. Charakteristikou jedného z nich sa zaoberá článok „Fixní kombinace paracetamol + ibuprofen“, autora MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. z Ústavu farmakologie, 3. LF UK, Praha. Prezentuje v ňom prípravok s fixnou kombináciou dvoch asi najčastejšie používaných neopioidových analgetík ibuprofenu (v dávke 200 mg) a paracetamolu (v dávke 500 mg).

V klinickej praxi liečby bolesti sme si na výhody fixnej kombinácie analgetík dávno zvykli a preto príchod uvedenej kombinácie vrelo vítam. Obidva lieky sú účinné, bezpečné a roky dobre známe. Často ich na prvom stupni analgetického rebríka kombinujeme. Táto kombinácia je určená na liečbu miernej až stredne silnej bolesti u dospelých s dávkovaním 1 tableta 3 x denne a maximálnou dĺžkou užívania 3 dni. Jej maximálna denná dávka nesmie prekročiť ekvivalent 1,2 g ibuprofenu a 3 g paracetamolu, teda 6 tabliet denne. Hlavná výhoda kombinácie NSA s paracetamolom je synergia ich centrálneho analgetického účinku a súčasné protizápalové pôsobenie v periférnych tkanivách, ako predpokladaný nižší výskyt nežiaducich účinkov. Teším sa na jeho príchod do klinickej algeziologickej praxe.

Prim. MUDr. Petra Gregorová
Neurologické oddělení
MN Privamed a.s., Plzeň

V posledních letech sledujeme rychlé přibývání léků s fixní kombinací účinných látek s různými mechanismy účinku, zejména v oboru interny. Možná zprvu s lehkou nedůvěrou, protože to pro nás znamená naučit se složení nových kombinací, včetně různých „gramáží“. Postupně však nedůvěru vystřídalo nadšení. Zkušenosti ukazují výhodu nejen pro pacienty, kteří místo více tablet užívají jen jednu, ale v konečném důsledku i pro lékaře, protože adherence pacientů k léčbě a důvěra v lékaře je vždy s výhodou.

U interních léků, které jsou například kombinací jednotlivých antihypertenziv, ev. plus hypolipidemika se užívají přesné dávky, které jsou součtem „gramáží“ jednotlivých samostatných preparátů. U analgetik pozorujeme jednoznačný synergistický účinek dvou účinných látek, které působí rozdílným mechanismem v tlumení bolesti a současně mají zcela odlišné spektrum nežádoucích účinků. Proto tyto mají výborný efekt, i když obsahují menší množství jednotlivých účinných látek, než které běžně používáme při jejich samostatném dávkování. Velmi rozšířené a oblíbené je zejména užívání paracetamolu s opioidy (tramadol, kodein).

Paracetamol i ibuprofen užíváme samostatně velmi dlouho a já osobně často vysvětluji svým pacientům, že právě tyto „rádoby obyčejné, staré a známé molekuly“ mají při zachování správného dávkování u vhodných pacientů výborný efekt při léčbě bolesti s minimem nežádoucích účinků. Obecně mám radost, když pacientům mohu k léčbě bolesti nabídnout nový lék, ev. novou lékovou formu. Kombinace ibuprofenu s paracetamolem je jistě dobrým příkladem nových možností v léčbě, ve kterém se snoubí moderní kombinování s tradicí a zkušeností.

Doc. MUDr. MICHAL MINÁR PhD.
II. neurologická klinika UNB
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Bolestivé syndrómy patria medzi najčastejšie príčiny návštevy neurologickej ambulancie. Neopioidové analgetiká sa využívajú v liečbe miernej, strednej aj silnej bolesti, no už dlho nebol do klinickej praxe zavedený nový účinný a zároveň bezpečný preparát. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. z Ústavu farmakológie 3. Lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe vo svojom článku prináša recentné informácie o fixnej kombinácii iburpofénu a paracetamolu. Oba majú za sebou bohatú históriu a početné dôkazy o účinnosti a bezpečnosti pri racionálnom a odporučenom užívaní. Fixná kombinácia 200 mg ibuprofénu (s výrazným protizápalovým účinkom) a 500 mg paracetamolu (s prevažne analgetickým/antipyretickými efektom) vedie k synergistickému alebo aditívnemu účinok a menšiemu riziku nežiadúcich účinkov. Navyše užívanie vo forme jednej tablety trikrát denne vedie aj k lepšej adherencii. Ako dokazujú dáta z randomizovaných štúdií, fixná kombinácia ibuprofén/paracetamol má veľký potenciál stať sa účinným nástrojom v liečbe bolesti na neurologických pracoviskách.

Cetalgen je lék určený k vnitřnímu použití. Pečlivě si přečtěte příbalovou informaci. Cetalgen je volně prodejný lék.